საიტის გამოყენების პირობები

Юридические требования к использованию сайта superuborka.com

მომსახურების და პირობების აღწერა

ამ საიტს ეკუთვნის და მართავს superuborka. ამ წესებსა და პირობებში მოცემულია გამოყენების პირობები, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი და ჩვენი შეთავაზებული სერვისები. ეს საიტი სტუმრებს სთავაზობს დასუფთავების სერვისებსა და პროდუქტებს. ჩვენი სერვისის ვებსაიტით შესვლით ან სარგებლობთ, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ პირობებს.

ვის შეუძლია გამოიყენოს ჩვენი საიტი; რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ანგარიში?

იმისათვის, რომ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი და / ან მიიღოთ ჩვენი სერვისები, თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის ან უმრავლესობის ასაკი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად და გქონდეთ იურიდიული უფლებამოსილება, უფლება და თავისუფლება ამ პირობების დადების სავალდებულო შეთანხმებად . თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი და / ან მიიღოთ მომსახურება, თუ თქვენს ქვეყანაში აკრძალულია ან თქვენს შესახებ მოქმედი ნებისმიერი კანონის ან რეგულაციის შესაბამისად.

კლიენტებისთვის შეთავაზებული ძირითადი კომერციული პირობები

მომსახურების ან საქონლის შეკვეთის თანახმად, თქვენ ეთანხმებით, რომ: თქვენ ვალდებული ხართ საქონლისა და მომსახურების სრული აღწერა წაიკითხოთ, ვიდრე მათი შეძენა არ ჩაიდენთ ვალდებულებას: თქვენ დებთ იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულებას საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის შესახებ, როდესაც თქვენ შეუკვეთებთ მომსახურებას და საქონელს, დაასრულეთ შეძენისა და გადახდის პროცესი.

ფასები, რომელსაც ვიხდით ჩვენი მომსახურებისთვის / ჩვენი პროდუქციის გამოყენებისათვის, მოცემულია ვებ – გვერდზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ნაჩვენები პროდუქციისა და მომსახურების ფასები ნებისმიერ დროს და გამოვასწოროთ ფასების შეცდომები, რომლებიც უნებლიედ შეიძლება წარმოიშვას. დამატებითი ინფორმაცია ფასებისა და გაყიდვების გადასახადის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ გადახდების გვერდზე.

მომსახურების საფასური და ნებისმიერი სხვა გადასახადი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენი მომსახურებით სარგებლობასთან დაკავშირებით, როგორიცაა გადასახადები და შესაძლო ტრანსაქციის საფასური, ჩამოიჭრება ყოველთვიურად თქვენი გადახდის მეთოდიდან.

დაბრუნების და თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

ნებისმიერი დაუზიანებელი საგნისთვის, უბრალოდ დააბრუნეთ იგი შეტანილი აქსესუარებით და შეფუთვით ორიგინალ ქვითართან ერთად (ან საჩუქრის ქვითარი) საქონლის მიღების დღიდან 14 დღის განმავლობაში და ჩვენ გავცვლით მას ან შემოგთავაზებთ თანხის დაბრუნებას გადახდის ორიგინალ მეთოდზე. გარდა ამისა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი: (i) ნივთების დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი თავდაპირველად იყიდეს.

შეთავაზების შეცვლის უფლების დაცვა

ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ მომსახურება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე; შეწყვიტოს მომსახურების მიწოდება ან მომსახურების ნებისმიერი მახასიათებელი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ; ან შექმნას შეზღუდვები მომსახურებაზე. ჩვენ შეგვიძლია სამუდამოდ ან დროებით შევაჩეროთ ან შევაჩეროთ მომსახურებაზე წვდომა გაფრთხილების ან პასუხისმგებლობის გარეშე რაიმე მიზეზით ან უმიზეზოდ.

გარანტიები და პასუხისმგებლობა მომსახურებასა და პროდუქტებზე

როდესაც ჩვენგან შესყიდულ პროდუქტზე მივიღებთ მოქმედ საგარანტიო მოთხოვნას, ან გამოვასწორებთ დეფექტს, ან შეცვლით პროდუქტს. თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ პროდუქტის შეკეთებას ან შეცვლას გონივრულ ვადაში, მომხმარებელს ექნება სრული თანხის დაბრუნების უფლება პროდუქტის ჩვენთან სწრაფი დაბრუნებისთანავე. ჩვენ გადავუხდით მომხმარებელს შეკეთებული ან შეცვლილი პროდუქციის გადაზიდვის ხარჯებს, ხოლო მომხმარებელი პასუხისმგებელი იქნება პროდუქტის ჩვენთან გაგზავნაზე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, საავტორო უფლებები და ლოგოები

მომსახურებები და მასში გადაცემული ან გადაცემული ყველა მასალა, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველყოფა, სურათები, ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების ნიშნები, საავტორო უფლებები, ფოტოები, აუდიო, ვიდეო, მუსიკა და მასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური უფლებების საკუთრება წარმოადგენს ექსკლუზიურ საკუთრებას სუპერუბორკა. გარდა ამ მუხლის პირდაპირ აღნიშნულისა, ამ პირობებში არაფერი მიიჩნევა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ქვეშ მყოფი ლიცენზიის შექმნაზე და თქვენ თანახმა ხართ არ გაყიდოთ, ლიცენზიროთ, გაქირავოთ, შეცვალოთ, განაწილოთ, დააკოპიროთ, რეპროდუცირება, გადაცემა, საჯაროდ დერივატიული ნამუშევრების ჩვენება, საჯაროდ შესრულება, გამოქვეყნება, ადაპტაცია, რედაქტირება ან შექმნა.

მომხმარებლის ანგარიშის შეჩერების ან წაშლის უფლება

ჩვენ შეგვიძლია სამუდამოდ ან დროებით შევაჩეროთ ან შევაჩეროთ თქვენი წვდომა სამსახურზე რაიმე მიზეზით შეტყობინების გარეშე ან პასუხისმგებლობის გარეშე, მათ შორის, თუ ჩვენი შეხედულებისამებრ დაარღვევთ ამ პირობების ან მოქმედი კანონების ან წესების რომელიმე დებულებას. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ გამოყენება და მოითხოვოთ წაშალოთ თქვენი ანგარიში ან / და ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ დროს. მიუხედავად ზემოთქმულის საწინააღმდეგოს, ფასიანი მომსახურების გამოწერების ავტომატური განახლების შესახებ, ასეთი ხელმოწერა შეწყდება მხოლოდ იმ პერიოდის შემდეგ, რომელზეც უკვე გადაიხადეთ.

ზიანის ანაზღაურება

თქვენ ეთანხმებით, რომ აუნაზღაურებთ და დაიცავთ უვნებელ სუპერუბორკას ნებისმიერი პრეტენზიის, ზიანის ანაზღაურების, პასუხისმგებლობის, პრეტენზიების ან ხარჯების (მათ შორის, ადვოკატის გადასახადების) წინააღმდეგ, რომელსაც მათ მიმართ მიმართავს ნებისმიერი მესამე მხარე ვებსაიტის ან ვებგვერდზე თქვენს მიერ გამოყენებული მომსახურების გამოყენების გამო.

Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

მოქმედი კანონით ნებადართული მაქსიმალური მოცულობით, არცერთ შემთხვევაში სუპერუბორკა არ აგებს პასუხს რაიმე თანმიმდევრული, სადამსჯელო, შემთხვევითი, სპეციალური ან სამაგალითო ზიანის ანაზღაურებაზე, მათ შორის მოგების დაკარგვით, კომპანიის პრესტიჟით, გამოყენებით, მონაცემებით ან სხვა არამატერიალური ზიანით. სერვისის გამოყენებასთან ან შეუძლებლობასთან დაკავშირებით.

მოქმედი კანონით ნებადართული მაქსიმალური მოცულობით, სუპერუბორკა არ იღებს პასუხისმგებლობას შინაარსში რაიმე (i) შეცდომებზე, შეცდომებზე ან უზუსტობებზე; (ii) პირადი დაზიანება ან ნებისმიერი სახის ქონების დაზიანება, რომელიც წარმოიშობა ჩვენი სერვისით სარგებლობის ან ჩვენი სერვისით სარგებლობის შედეგად; და (iii) ჩვენს უსაფრთხო სერვერებზე ან / და მასში შენახული ნებისმიერი პირადი ინფორმაციის არასანქცირებული წვდომა ან გამოყენება.

პირობების შეცვლის უფლება

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ ეს პირობები ჩვენი შეხედულებისამებრ. ამიტომ, პერიოდულად უნდა გადახედოთ ამ გვერდს. პირობების შეცვლისას, ჩვენ შეგატყობინებთ, რომ პირობები არსებითად შეიცვალა. საიტის ან ჩვენი სერვისის მუდმივი გამოყენება ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შემდეგ ნიშნავს, რომ მიიღებთ ახალ პირობებს. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს ან პირობების მომავალ ვერსიას, არ გამოიყენოთ ან გამოიყენოთ (ან გახსნათ) ვებსაიტი ან სერვისი.

სარეკლამო ელ.წერილი და შინაარსი

თქვენ ეთანხმებით, რომ დროდადრო მიიღებთ სარეკლამო კომუნიკაციებსა და მასალებს ჩვენგან, ფოსტით, ელექტრონული ფოსტით ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, რომელიც შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ (მათ შორის, ტელეფონის ნომერი ზარების ან ტექსტური შეტყობინებებისთვის). თუ არ გსურთ მიიღოთ ასეთი სარეკლამო მასალები ან შეტყობინებები, უბრალოდ შეგვატყობინეთ ნებისმიერ დროს.

სამართლებრივი რეგულირება და დავის გადაწყვეტა

ეს პირობები, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და საშუალებები, და ამ და / ან მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია და დავა უნდა რეგულირდეს, გაიაზრონ და გამოყენებულ იქნეს ყველა ასპექტში, მხოლოდ შეერთებული შტატების შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად. კანონთა კონფლიქტის პრინციპების გათვალისწინების გარეშე. ნებისმიერი და ყველა ასეთი პრეტენზია და დავა უნდა იყოს შეტანილი და თქვენ თანხმობას გადაწყვეტთ მხოლოდ შეერთებული შტატებში მითითებული კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოში. ამით გამორიცხულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციის გამოყენება საქონლის ან მომსახურების საერთაშორისო გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების შესახებ.