თარგმანის უარყოფა

ამ სერვისში შეიძლება შეიცავდეს Google- ის მიერ შემოთავაზებულ თარგმანებს. GOOGLE აცხადებს თარგმანის ყველა გარანტიას, გამოხატავს ან ახდენს მის გამოყენებას, სიზუსტის, საიმედოობის და გარანტიების ნებისმიერი გარანტიის ჩათვლით, სავაჭრო და სავაჭრო პირობებში.

ამასობაში, ამის ცოდნა საჭირო არ არის “.

SUPERUBORKA ვებსაიტი თარგმნილია თქვენი მოხერხებულობისთვის Google Translate– ის გამოყენებით. გონივრული ძალისხმევა გაკეთდა ზუსტი თარგმანის უზრუნველსაყოფად, თუმცა, არცერთი ავტომატური თარგმანი არ არის სრულყოფილი და ვერ შეცვლის ადამიანის თარჯიმნებს. თარგმანი მიეწოდება როგორც SUPERUBORKA ვებსაიტის მომხმარებლებს მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით რაიმე გარანტიას, გამოხატულ და ნაგულისხმევ, რუსულიდან სხვა ენაზე ნებისმიერი თარგმანის სიზუსტეს, საიმედოობასა თუ სისწორეზე. ზოგიერთი შინაარსი (მაგალითად, სურათები, ვიდეოები, ფლეშ და ა.შ.) შეიძლება სრულად არ იყოს თარგმნილი მთარგმნელობითი პროგრამის შეზღუდვების გამო.

ოფიციალური ტექსტი არის ამ ვებ – გვერდის რუსული ვერსია. თარგმანში მოცემული ნებისმიერი შეუსაბამობა ან განსხვავება არასავალდებულოა და იურიდიულად სავალდებულო არ არის საკონტრაქტო ვალდებულებების შესრულების ან აღსრულების მიზნით. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა თარგმნილ ვებ – გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტესთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გაეცნოთ ვებ – გვერდის მთავარ რუსულ ვერსიას, რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურ ვერსიას.

Отказ от ответственности за перевод